Privatumo politika
1. Šios privatumo politikos taikymo sritis
Prieš naudodamiesi šios svetainės paslaugomis, patvirtinkite, kad perskaitėte ir sutinkate su visomis šioje privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su visomis jos nuostatomis ar jų dalimi, nesinaudokite šios svetainės paslaugomis.
Ši privatumo politika taikoma tik jūsų asmens duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui šioje interneto svetainėje ir netaikoma kitoms įmonėms ar asmenims, kurie mums nepriklauso ir kurių mes nekontroliuojame. Naudodamiesi šia svetaine galite pateikti nuorodas į trečiųjų šalių, kurių kiekviena yra fizinis asmuo, valdomas svetaines.
Duomenų rinkimas tvarkomas pagal jų svetainės privatumo politiką ir nėra susijęs su mūsų įmone.
2. Asmens duomenų apsaugos įstatymo pranešimo klausimai
(1) Rinkimo tikslas: Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, siekiant teikti su bendrove susijusias paslaugas, rinkodarą, klientų valdymą, narystės valdymą ir kitą rinkodaros ir reklaminę veiklą.
(2) Asmens duomenų kategorijos: identifikavimo kategorijos (vardas, pavardė, adresas, kontaktinis telefono numeris, el. pašto adresas), charakteristikos kategorijos (amžius, lytis, gimimo data ir t. t.), socialinio konteksto kategorijos (interesai, laisvalaikis, gyvenimo būdas, vartojimo įpročiai ir t. t.) ir kitos (susirašinėjimo laiškai, svetainės pranešimai, sistemos automatiškai įrašoma sekimo informacija ir t. t.).
(3) Asmens duomenų naudojimo laikotarpis: narystės šioje svetainėje galiojimo laikotarpis ir šeši mėnesiai po jos nutraukimo; jei tai nėra narystė, šeši mėnesiai po to, kai išnyksta asmens duomenų rinkimo tikslas.
(4) Asmens duomenų naudojimo sritis: Bendrovės verslo ir serverio prieglobos vieta.
(5) Asmens duomenų naudojimo objektas: bendrovė ir bendrovės pasamdytos trečiosios šalys (pavyzdžiui: logistikos, piniginių srautų ar renginių dovanų teikimo, eksponatų tiekėjų); jei bendrovė ir kiti tiekėjai juos renka kartu aprašytoje kolektyvinio duomenų rinkimo veikloje.
(6) Asmens duomenų naudojimo būdas: Naudojami pagal rinkimo tikslo apimtį ir šią privatumo politiką.
(7) Naudotojo duomenų teisių būdas: Pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymo 3 straipsnio nuostatas turite teisę teirautis apie savo asmens duomenis arba prašyti suteikti prieigą prie jų, prašyti juos kopijuoti, prašyti papildyti ar ištaisyti, prašyti nutraukti rinkimą, tvarkymą ar naudojimą, taip pat teisę prašyti juos ištrinti.
(8) Neprivalomas asmens duomenų aprašymas: Jei Bendrovė renka asmens duomenis, atitinkami tinklalapiai ar dokumentai skelbiami kaip neprivalomi, tik siekiant suteikti jums geresnę naudojimosi šia svetaine patirtį, nedarant poveikio jūsų teisei naudotis šia svetaine.
3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas
Gavusi jūsų sutikimą, Bendrovė gali paskelbti dalį šios svetainės informacijos savo bendruomenės veiklos informaciniame puslapyje per "Facebook" ar panašias socialinių paslaugų sistemas. Jei nesutinkate skelbti tokios informacijos, nespauskite sutikimo mygtuko ir nesilankykite bendruomenėje.
Jei nesutinkate su tokios informacijos skelbimu, nespauskite sutikimo mygtuko arba naudokitės bendruomenės paslaugos narystės mechanizmu, kad pašalintumėte tokią informaciją arba atsisakytumėte toliau ją skelbti svetainėje. Jei turite klausimų, vis tiek galite susisiekti su Bendrove, ir Bendrovė padės jums patvirtinti ir išspręsti atitinkamus klausimus.
Bendrovė savavališkai neteiks jūsų asmeninės informacijos trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai ją naudoja teisminės, baudžiamojo persekiojimo ar susijusios institucijos, neviršydamos apimties, būtinos atitinkamai veiklai vykdyti, arba kai ji naudojama kartu su Bendrovės trečiųjų šalių tiekėjais.
Jei Bendrovę ar šią svetainę įsigyja kita trečioji šalis ar turtas, dėl ko pasikeičia valdymas, Bendrovė iš anksto paskelbs atitinkamą informaciją šioje svetainėje, o visa ar dalis Bendrovei priklausančios naudotojo informacijos gali būti perduota trečiajai šaliai pagal valdymo pasikeitimo sąlygas.
4. Spartinančiosios atminties technologija
Siekdama palengvinti identifikavimą ateityje, kai naudojatės šios svetainės paslaugomis, Bendrovė gali nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Galite nuspręsti, ar leisti naudoti slapukų technologiją, nustatydami savo asmeninį kompiuterį arba interneto įrenginį. Jei išjungsite slapukus, tai gali sukelti nepatogumų arba apriboti tam tikras funkcijas naudojantis šios svetainės paslaugomis.
5. Konfidencialumas ir saugumas
Mūsų darbuotojai turi ribotą prieigą prie jūsų asmeninių duomenų tik tiek, kiek tai būtina, kad galėtų jums teikti produktus ar paslaugas. Siekdami apsaugoti savo paskyros ir asmeninės informacijos saugumą, savavališkai neteikite savo asmeninės paskyros ir slaptažodžio trečiajai šaliai arba neleiskite trečiajai šaliai naudotis jūsų asmenine informacija, kad galėtumėte pateikti paraišką paskyrai ir slaptažodžiui gauti. Priešingu atveju turėsite prisiimti atitinkamą atsakomybę. Jei jūsų paskyra ir slaptažodis bet kokiu atveju pažeidžiami, nedelsdami pakeiskite slaptažodį arba praneškite Bendrovei, kad ji sustabdytų jūsų paskyros galiojimą (Bendrovė gali paprašyti patikrinti jūsų asmeninę informaciją). Internetas nėra saugi informacijos perdavimo aplinka. Naudodamiesi šia interneto svetaine, prašome vengti teikti jautrią asmeninę informaciją kitiems asmenims arba viešai ją atskleisti interneto svetainėje. 6. Nepilnamečių apsauga
Ši svetainė nėra specialiai skirta nepilnamečiams / vaikams. Nepilnamečiai, kurie, naudodamiesi šia svetaine, sutinka, kad būtų renkama ir naudojama jų asmeninė informacija, turėtų tai daryti kartu su tuo pačiu teisėtu atstovu arba globėju. Teisinis atstovas arba globėjas gali prašyti Bendrovės sustabdyti konkrečių paskyrų ir susijusios asmeninės informacijos rinkimą, tvarkymą ir naudojimą.
7. Privatumo politikos keitimas
Jei privatumo politika bus pakeista, Svetainė apie tokius esminius pakeitimus informuos jus jūsų nurodytu el. paštu arba SMS žinute ir paskelbs tokius pakeitimus Svetainėje. Jei nesutinkate su tokiais pakeitimais ar modifikacijomis, prašome nebesinaudoti šios svetainės paslaugomis ir bendrauti pagal šią Privatumo politiką. Informuojame bendrovę, kad nustosime rinkti, tvarkyti ir naudoti jūsų asmens duomenis.